29 Mart 2007 Perşembe

Projecilik Anaforu

Konu: Projecilik

Tarih: Cilalı Taş Devri

Nöbetçiler: Çemşit Tanyeri / Tolgahan Keşkek

Konuşanlar:

 1. Hamit Karaerik XXX

 2. Necdet Delibalta XX

diye başlardık orta-lise öğrenim çağlarımızda derslere... Yaşadığımız bu kısa girizgah sürecinin temel girdisi sınıf başkanının tahtaya yazdığı konuşanlar listesi ve akabinde "hocam bu harifler eşşek gibi konuştu!" talihsiz söylemleri olurken; temel çıktısı da yenilen entegre dayak olurdu.

Ortamda kullanılan tek bilgi sistemi platformu yadigar karatahta iken sınıf başkanı da öğretmene doğrudan raporlardı.


Ancak şarkıcı Çelik'in değiştiği gibi devir değişmişti, tahtada yazanlar, aktörler, roller ve ilişkiler değişti. Artık tahtada:


Proje Amacı ve Kapsamı: Projecilik

Proje Termin Tarihi: Cilalı Taş Devri

Proje Yöneticisi: Tolgahan Keşkek

Proje Ekibi:

 1. Hamit Karaerik XXX

 2. Necdet Delibalta XX


yazıyor. Proje Planlarına baktığımızda, projecilik metodojisinde büyük değişiklikler olmadığı göze çarpıyor. O zamanki eylemlere günümüz proje planı metodolojisini uyguladığımızda da haklılığımız perçinleniyor.

Projecilik Proje Planı:

 • Çıkacağın karşılaşmanın amacını ve kapsamını belirle, maç sonunda ne istiyorsun?
 • Adamlarını bul! Takımını kur!
 • Adamların için gerekli tüm malzemeleri tedarik et!
 • Kaptanını seç !
 • Takımın maç içerisinde organizasyonel yapılanmasını belirle!
 • Maçın yapılacağı halı sahayı kirala!
 • Maç içerisinde yapılması gerekenleri zaman ve oyun kalite planına uygun bir şekilde takım arkadaşlarına paylaştır!
 • Maç esnasında çıkabilecek riskleri çıkart, potansiyel risk çözümleri üzerine takım arkadaşlarınla beyin ötesi fırtınalara dal!
 • Çok zorda kalırsan ve bütçen elveriyorsa; hakemi veya maçı satın al!
 • Takım arkadaşlarına başkanın maç sonunda uygulayacağı ceza ve prim uygulamasından bahset!
 • Takım arkadaşlarına saha içerisinde nasıl iletişim kuracaklarını, hangi el kol haraketleri, ense tokat yöntemlerini kullanacaklarını açıkla!
 • Devre arası değerlendirme toplantısının içeriğini ve paydaşların rolleri konuş!
 • Projenin nihai beklenen çıktısı 3 puan bunu sakın unutma dostum!
 • Hadi dostum zamanı geldi artık: KICK – OFF
 • İşte proje başlangıç anı. Herşey buraya kadarmış...
 • Çık ve oyununu oyna!

Lisedeki projecilik ile modern iş yaşamının projeleri ve proje yönetim metodolojisi arasında ne fark var diyecek olursak, miktar olarak fazla fark yok ancak mana olarak derin farklılıklar var:

 1. Maç esnasında serbest kıyafet giyemezsin!
 2. Rakibe doğrudan dalıp: "Hakkını helal et burnunu kırdım!" diyemezsin
 3. Eşşek gibi koşar ancak terleyip toksin atamadığın için buhranlar anaforunda salınımlar çizersin.
 4. Maç sonunda rakip oyuncular ile birlikte aynı tepsiden elle baklava yemek yerine interaktif ortamda maaşını alır ve yine interaktif ortamdan faydalanarak geçen ay yediğin iş yemeklerinin suşiciklerin borçlarını ihtiva eden kredi kartı borcunu ödemek için kullanırsın.
 5. Sistem gereği, maç sonunda yenilme ihtimali senin değişken setinde tanımlı olmadığından, hırsından ağlamanın bile ne olduğunu bilmezsin, göz yaşı pınarların kurumuş yerlerinde sistem hırsının soğuk rüzgarları esmektedir.
 6. Bir şekilde maçı kaybetmeyi becerebilirsen sistem lisansını yırtar!
 7. Maçlar yapılırken açık havada enerji harcanıyordu, şimdi ise daracık masaların üzerinde notebooklar arasında niteliksiz kısa paslaşmalarla nefes almak zorundasın.
 8. Maç bitiminde rakibe sarılıp bir sonraki maçta görüşürüz derken artık proje kapanış dokümanı hazırlayıp, ilgili paydaşlarla mutabakata varıp imzalarını alıyorsun
 9. Maç içerisinde istediğin zaman taktik değişikliklere gidebiliyordun, ancak şimdi değişiklik talep formu doldurtman veya imzalatman gerekiyor.

Ne oldu ? Ne değişti? Bizim tecrübelerimiz, yetkinliklerimiz, suni kişisel ağlarımız, tükettiğimiz değer sayısı belki arttı ama yüreklerimiz küçüldü, ruhlarımız daraldı. Fazla söze gerek yok, İşte non-lineer kaotik kapitalist iş dünyasındaki projecilikliğin en somut çıktısı...

Yüce Zerey | y=f(yuce)

17 Mart 2007 Cumartesi

Tastamam Tasarım

Elini atsan tasarımcıya çarptığımız, ağızını açsan tasarım kültür mantarları tarafından ağızının kapatıldığı, herkesin olayları peki bir tasarım gözlüğünden değerlendirdiği günümüzde, benim neyim eksik kardeşim diyerek tasarım üzerine bir de ben ahkam keseyim dedim.

Tasarım kelimesinin kökenini incelediğimizde "Dizayn / Tasarım" kelimesi Latince hem "göstermek / belirtmek" hem de "çizmek" olarak tercüme edilen designare'nin bir türevi olduğunu görüyoruz. Kelime, kullanıldığı ortama bağlı olarak: "bir plan, proje, süreç" ya da "bir eskiz, model, motif, görsel kompozisyon ve stil" anlamına geliyor. Kelimenin kökenini inceledikten sonra tasarım hakkında aşağıdaki eşitliğe varıyoruz:

Tasarım / Dizayn = Amaç + Çizim

Eşitliğin üzerine biraz daha eğildiğimizde, eşitlik, tasarımın daima, çözümleme ve oluşum aşamalarında, bir amaç, plan veya hedef gerektirdiğini ve yapım aşamasında da bir fikri biçimlendirmek için bir çizim, model veya eskiz gerektirdiğinin farkına varıyoruz.
Tasarım Sürecinin 4C’si (Cem, Cemil, Can, Cahit)
(Walsh, Vivien;1992)

1) Creativity (Özgünlük) :
Tasarım yapacaksan daha önceden olmayan bir şeyi yapacaksın.

2) Complexity (Karmaşıklık) : Tasarım sürecinde çok sayıda parametre ve değişken üzerindeki kararların bulunduğunu bileceksin.

3) Compromise (Uzlaşma) : Tasarımda bazen çatışan koşulları (maliyet verimlilik estetik ve kullanım kolaylığı, malzemeler ve uzun ömürlülük gibi ) dengeleyeceksin.

4) Choice (Seçim) : Tasarım esnasında, bir sorunun temel konseptinden en ufak renk veya biçim detayına kadar her seviyede birçok potansiyel çözüm arasından seçim yapacaksın.

Tasarım Aşamaları ve Görsel Çıktıları

Tüketici Davranışlarında Tasarımın Rolü
T
atmin Olmayan Müşterimiz, TOM, genellikle bir ürün hakkındaki bilgisini, o ürünü algılama şekli ile elde ediyor. Dolayısıyla, TOM’un davranışı, kendi çevresindeki ürün ve hizmetleri nasıl algıladığı ile belirleniyor. Tüm bunların sonucunda tasarımın pazarlamada temel bir rol oynadığı gün yüzüne çıkıyor. Çünkü tasarımın getirdiği görsel farklılık nihai tüketici tarafından algılanıyor ve ürünün bicimi tüketici davranışını etkiliyor.

Tasarım ve Marka Yönetimi

Tasarım ın marka üzerinde tartışmasız bir etkisi olduğundan, tasarım yönetimi ile marka yönetimi arasında da çok yakın bir ilişki bulunuyor. Bu ilişkiyi bütünsel olarak ele aldığımızda marka yönetiminin üç temel aşamadan geçtiğini görüyoruz. (Speak, 2000)

 • Marka Kimliğinin Oluşturulması
 • Marka İmajının Yönetilmesi
 • Marka Değerinin Yönetilmesi

Marka Kimliğinin Oluşturulması

Marka kimliği en basit ifadeyle, Markanız Kimdir? Sorusuna vereceğiniz cevapları içermelidir. Markanız, kimdir? Kaç yaşındadır? Nerede yaşar? Arkadaşları kimdir? Refah düzeyi nedir? Eğitim düzeyi nedir? Nerelere gitmeyi sever? Duygusal mıdır, zihinsel mi yoksa fiziksel mi? Ne yer, ne içer? Sinirlenince ne yapar? Hızlı mı karar verir yavaş mı? Riski sever mi? Konuşkan mıdır içe dönük müdür? Esnek midir? vb. şeklinde soruları çoğaltabiliriz. Marka Kimliğinin oluşturulduğu aşamada öncelikle pazar ihtiyaçlarını iyi analiz etmemiz müşterilerimizi iyi tanımamız gerekiyor, akabinde de piyasa koşullarını, rekabet şartlarını, rakiplerin üstün / zayıf yönleriyle, stratejileriyle ve nereye nasıl konumlandıklarıyla analiz etmek gerekiyor. Piyasa şartlarını, rekabet ortamını tanımladıktan sonra yapabileceklerimiz, vaatlerimiz, hedef kitlemiz vs. açısından ciddi bir firma analizi gerekiyor.


Marka İmajının Yönetilmesi

Marka imajını her ne kadar markanın kendine yakışanı giymesidir diye tanımlayabilsek de adam gibi tanımlayacak olursak, tüketicilerin ürünle özdeşleştirdikleri anlam ya da tüketicilerin üründen anladıklarının toplamı olduğunu ifade ederiz. Marka imajı, tüketicinin bir markayla ilgili çeşitli kaynaklardan edindiği deneyimlerin sonucunda oluşur. Bu kaynaklar arasında markalı ürünü denemek, üretici firmanın ünü, ürün ambalajı, marka ismi, kullanılan reklam formatı ve içeriği ve reklamın sunulduğu medya gibi pek çok faktörü sayabiliriz. (Akkaya, 1999; s. 101).

Markanın yönetimi kapsamında marka imaj yönetimine düşen görevlere bakacak olursak:

 • Marka imajını geliştirmek ve pazarlar doğrultusunda marka seçeneklerini çeşitlendirmek
 • Kategori odaklı marka yapıları oluşturmak için sınırlı sayıda markalar üzerine yoğunlaşmak
 • Bir dizi iletişim seçenekleri içerisinde tasarım kararlarının tutarlığı üzerinde çalışmak
 • Marka iletişimlerinin şirket içi boyutunu başlatmak

Tasarım araçları, kimliğe rehberlik yapan unsurları, marka tanımlarını, marka kullanım kılavuzlarını, marka yönetim yapısını ve marka yönetim sorumluluklarını içeren bir marka yönetimi karar destek sistemi olan resmi bir marka stratejisinin parçalarıdır.

Marka Değerinin Yönetilmesi

Tasarım kararları üst seviye yönetim ile alınıyor ve daha uzun süreli bir bakış açısına sahip olunuyor. Tasarım, artık marka vaat ve konum temellerine “tepkisel” yaklaşım olarak düşünülmüyor ancak daha çok arzın ortaya çıkışı ile bütünleşmiş bir bileşen olarak görülüyor. Tasarım ileri dönük olduğunu unutmadan bir markanın yapabileceği en iyi şey, gelecekte getirisi olacak bir vizyon oluşturmaktır.

Marka değeri stratejiktir. Rekabet üstünlüğünün ve uzun sureli karlılığın temeli olacak bir varlıktır. Marka liderliğinin amacı marka imajından daha çok marka değerini inşaa etmektir. Tasarım, uzun vadeli marka vizyonunu ve çalışan-müşteri-marka ilişkilerini farklılaştıran ve yönlendiren ve şirket efsanesini, marka değerlerini ortaya koyan hikayeler arasına yerleştiren marka değerleri unsurlarını tanımlamalıdır.

Tasarım araçlarının içerdikleri

 • Bir bilgi yönetim sistemi gibi görev yapan, tüm çalışanların erişebileceği karşılıklı etkileşimli bir marka yönetimi karar destek sistemi
 • Şirket kimliği rehberi
 • Marka kullanım rehberleri
 • Online eğitim
 • Marka haberlerini anında izleyebilme
 • Marka başarı öyküleri
 • Markanın önemli anlarının kutlamaları
 • Uygulamadaki marka tutundurma çabaları hakkında haberler
 • Eğitim programları
 • Marka davranışlarını kutlayan ödül ve onurlandırma programları

şeklinde sıralayabiliriz. Tasarım yönetimi ile marka yönetimi arasındaki yakın ilişkiyi; marka kimliğinin oluşturulması, marka imajının yönetilmesi, marka değerinin yönetilmesi aşamaları ışığında ana hatlarıyla inceledik. Tasarım, birbirinden farklı alanlarda hayatımızın fazlasıyla içerisinde olan bir kavram. Özellikle pazarlama ve bileşenleriyle ilgilenenler veya işinde kullananlar, tasarım ile pazarlamanın kesiştiği alanlara dikkat etmeli ve tasarımın gerçekten ne olduğu, nasıl kullanıldığı ile ilgili temel düzeyde bilgi birikimine sahip olmaları gerekir.

y=f(yuce) | Yüce Zerey