7 Şubat 2007 Çarşamba

Marka Heybeleri ve Modern Marka Yapısını Anlamak


Markanın günümüzdeki dinamiklerini, altyapısını anlayabilmek ve markayı stratejik olarak yönetebilmek için kafamızda marka kavramını iyi oturtmamız gerekiyor. Bu bağlamda, John Grant, marka tanımlamalarına önemli bir değer katıyor ve markayı kültürel fikir olarak tanımlıyor. Bu tanımın bileşenlerini iyi bir şekilde analiz edebilirsek, günümüz iş yapısındaki markaları daha iyi analiz edebileceğimizi düşünüyorum.

Kültür, gelenekleri, görenekleri, inançları, sanatı, yaşam tarzına ilişkin alışkanlıkları, aileyi, işi, ekonomik alışverişi, bilgiyi ve diğer birçok şeyi içeren geniş bir alandır ve çok fazla çeşitlilik içerir.

Marka tanımını kültürel fikir olarak ele aldığımızda, tanımın kültürel bileşeni markanın paylaşılması, toplumun içine salınmasını, kısaca sahaya inmesini ifade eder.

Tanımın fikir bileşeni ise markanın özgünlüğünü, bireyselliğini ön plana çıkarır.

Günümüz iş yapısında marka, toplumun önünde giden, farklı özgün belki yer yer arıza bir yana sahipken, aynı zamanda da bir o kadar toplumun içinde, Hacı Mehmet Emmi ile bir sabahçı kahvesinde çay içebilmektedir. (veya Cihangir'de Berkcan Bey ile Roden'in eserlerindeki Quantum yaklaşımını tartışabilir) Kültürel fikirler nasıl çeşitlilik gösteriyorsa marka içeriği türlerinin de çeşitlilik göstermesi normaldir.

Başarılı markalar, kendilerine hitap eden, iş alanlarında kullanabilecekleri, hedef kitleri ve ürün/hizmetleri ile örtüşen bir takım kültürel fikirleri içermelidir. İşte bu her bir kültürel fikir, ayrı birer marka heybesidir. Markalar da bu kültürel fikirleri içeren marka heybelerinin bileşiminden oluşur. Markaların yapılandırma aşamalarında marka heybeleri üzerinde stratejik olarak düşünülmesi ve marka heybelerini dolduracak fikirlerin bu stratejiler kapsamında ele alınması gerekmektedir. Fikirlerin marka heybelerine doldurma sürecinde Heybe Felsefesi'nin en önemli aracı olan Heybe Bilgi Çevrimi'nden (Bilgiyi süz, anla, anlamlandır...) faydalanmak gerekir. Aksi takdirde marka heybelerini toplum algıladığı gibi yönlendirir, ve markanın yönetimi sizin elinizden çıkıp tamamen halkın algı inisiyatifine kalabilir.

Markanın yeni tanımını ve marka heybeleri kavramını daha iyi anlayabilmek için birkaç somut örnek üzerinden gidelim.

Birinci örneğimizde Starbucks'ın hem dünya da hem de Türkiye'deki marka heybelerini ve bu heybelere ait algıları, fikirleri bulabilirsiniz.İkinci örneğimizde de dünyanın yükselen starı iPOD'un hem dünya da hem de Türkiye'deki marka heybelerine ve bu heybelere ait algıları, fikirleri bulabilirsiniz.

İlerleyen yazılarda örnekleri çoğaltıltıp, özellikle Türkiye'den örneklere eğilmeyi düşünüyorum.

Sevgiler

Yüce Zerey | y = f(yuce)