15 Şubat 2008 Cuma

Medya 2.0: Sosyal Medya

Televizyon, Radyo, Gazete, Dergi gibi araçları kullanan geleneksel medya; dünyayı, bünyesindeki para mukabili çalıştırdığı aktörler sayesinde gözlemliyor ve merkezi bir medya anlayışı ile sesli / görsel / yazılı olarak çalışanlarına içerik üretiyor ve yayınlıyor.

İşletme 2.0 altyapısını sağlayan, podcastler, wikiler, forumlar, bloglar, vloglar vb. Web 2.0 araçlarını kullanan sosyal medya ise; dünyayı, BİZ'imle gözlemliyor ve dağıtılmış bir medya anlayışı ile sesli / görsel / yazılı / online içeriği BİZ'e ürettiriyor ve yayınlatıyor (veya kendi yayınlıyor). Ne de olsa Time yılın adamı olarak BİZ'i seçmişti...

Günümüz medyası da müşteri kontrolünün arttığı sosyal medya anlayışına ve uygulamasına doğru hızla gidiyor. (Cnn Türk Haberim Uygulaması) Artık iş yerleri Sevgili Oğuz Bayram'ın da yazdığı gibi sosyal medya pazarlama yöneticileri arıyor.

Yüce Zerey | y=f(yuce)

www.yucezerey.com