20 Şubat 2008 Çarşamba

Tez Elden Web 2.0 Stratejileri

Web 2.0 Dünyasında Başarıyı Yakalamak İçin 10 Kural

1) Topluluk Oluşturula!

Site ziyaretcilerine üyelik imkanları sunulmalı. Üyelik imkanları kapsamında, geniş profil uygulamaları, arkadaş bulma / ekleme / davet etme, grup oluşturma, paylaşma vs uygulamaları mutlaka bulunmalıdır.


Üyeleri, kurmuş olduğunuz yapı ve yönlendirmeler ile etkileyin. Etkileşim içerisinde yapmış olduğunuz işlemlere, tasarıma, yapılandırmalara onları da dahil edin.

Üyelerinizin, sosyalleşme, ego, kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını karşılayın.

2) Basit Öneriler ve Ortam Sunula!

Site mümkün olduğunca basit bir mantaliteye, arayüze ve işlevselliğe sahip olmalı. Öyle ki, nasıl bir siteye sahip olduğunuzu telefonda hiç ziyaret etmemiş birine tarif edebilin.


Kullanıcıların hayatlarında gerçekten farklılık oluşturabilecek faydalar önerin. Kullanıcılar nezdinde sürekli katılımcılığı teşvik edin. Genel olarak siz pasif olun, kullanıcılar ise aktif olsunlar.


3) Virütik Büyüne!

Ağızdan Ağıza (WOMM kullanarak) pazarlama yönteminden faydalanarak, site hakkında teşvik edici söylemlerin yayılmasını tetikleyin ve süreci izleyin. Mümkünse bu yöntemle ne kadar ziyaretçi geliyorsa ölçekleyin.

Tüm stratejilerinizi paylaşım üzerine kurun. Siz paylaşım odaklı olun. Üyelerinizi de paylaşım odaklı olmaya teşvik edin, bunun için gerekli altyapıyı sağlayın.

Kullanıcıların arkadaşlarını daveti konusunda mümkün olduğunca teşvik edici bir alt yapı kurun.

Arkadaşlarını davet etmeleri için onları teşvik edin.

Doğal network etkisinden faydalanın! Unutmayınız ki, genel olarak tüm araştırmalar kullanıcılar nezdinde daha çok arkadaş sahibi olmanın daha fazla prestij getirdiğini ifade ediyor.

4) AR-GE Süreci Hiç Bitmeye!

Site bünyesinde kullanıcılarınızı da ortak edip yeni özellikleri denemekten çekinmeyin.

Kullanıcılarınız ile açık bir diyalog ortamı geliştirin, kararlarınıza, tartışmalarınıza onları da dahil edin.

Gelişimin bir süreç olduğunu ve statik bir durum olmadığını, sitenin de sürekli geliştirilmesi gerektiğini unutmayın.

5) Reklamcılar için Uygun Bir Platform Oluna!


Reklamcılarla, hedeflerindeki doğru tüketicileri buluşturabileceğiniz bir platform oluşturun.

Reklamcılar ile hedeflerindeki tüketiciler arasında etkileşim fırsatları ve alanları oluşturun.

6) Dışarıyı İçeri Alına, İçeri Dışarı Çıkarıla!

Bünyenizde olmayan içerik, görsel, uygulama, mash-up vs leri içeriye alabilmek için yapılar oluşturun. Widgetlardan, RSSlerden, APIlerden faydalanın.Aynı şekilde siz de, üretmiş olduğunuz (veya kullanıcıların üretmiş olduğu) içerik ve uygulamaların site dışına çıkabilmesine imkan oluşturun. RSSlerle, widgetlarla ve açık APIler ile kendinizi dışarıya açın. İçeriğinizi ücretsiz paylaşın, böylelikle pazarlama faaliyetlerinizi kullanıcılarınıza bırakın.

7) Odaklanıla!


Hedef kitlenizi belirleyip, bir kitle veya kategoriye odaklanırsanız daha başarılı olursunuz.

Lokasyon Bazlı Odaklanma

xianei.com = Çin Odaklı Bir Site

İlgi Bazlı Odaklanma
myspace.com = Müzik Odaklı Bir Site

Kimlik Bazlı Odaklanma

ivillage.com = Bayanları Odak Olarak Almış Bir Site

Koşul Bazlı Odaklanma

theknot.com = Evlilik Odaklı Bir Site

8) Karlı oluna!Sunucu maliyetleri, alan maliyetleri, trafik maliyetleri, ödeme maliyetleri, içerik oluşturma maliyetleri, uygulama geliştirme maliyetleri gibi site bünyesindeki yapmış olduğunuz tüm aktivitelerin maliyetlerini ölçeklendirin.

Ziyaret başına düşen toplam gelirinizi hesaplayın ve sürekli karlılığınızı denetleyin.

9) Zengin İçerik Sunula!

Görece uzmanlık içeren, profesyonel, daha çok kullanıcıların geliştirdiği bir içerik yapısı oluşturun. Fazla profesyonel ve ciddi bir hava vermeyin. Ama içeriklerde, seviyeyi de düşürmeyin.


Takip edenler tarafından kolay anlaşılabilir, basit, hayata geçirilebilir, ve onlardan birilerinin oluştuğu içerikler sunun. Takip edenlere de katılım imkanları verin.
İçeriklerin sunumunda yazının ötesinde, webcast, podcast gibi araçlardan da faydalanın, sunum yelpazenizi geniş tutun.

10) Birşeyler Satıla!

100% Reklam Geliri = Bütün Yumurtaları aynı sepete koymak

Yukarıdaki denklemi unutmayın ve satacak birşeyler bulun!Sanal Alem: Facebook Hediyeleri; Second Life Adası; Ad-Free Üyelikler
Gerçek Alem: DeviantArt Baskılı Materyalleri; Merchandise Ürünleri

Yüce Zerey | y=f(yuce)

www.yucezerey.com