30 Nisan 2008 Çarşamba

Inovasyon: Taş At! Kurbağa Ürksün!


Microsoft'un geçen AR-GE faaliyetlerine harcadığı para 7.4 milyar dolar (yıllık gelirinin %12.8'i) iken Apple'ın harcadığı miktar 844 milyon dolar (yıllık gelirinin %3.2'si). Apple'ın AR-GE için harcadığı miktar daha az olmasına rağmen, algı olarak ve yeni ürün hizmet çıktısı olarak, Microsoft'a oranla daha inovasyon odaklı bir firma olarak değerlendiriliyor.

İlk 50 de yer alan teknoloji şirketlerinin AR-GE harcamalarına bakıldığında, 2007 yılında yeni ürün ve hizmetler için yapmış oldukları AR-GE harcamaları toplam gelirlerinin ortalama olarak %9.7'sini oluşturuyor.

Wall Street Journal'a göre AR-GE'ye yapılan harcamalar ile inovasyon sayısı arasında ciddi bir korelasyon gözükmüyor.

Microsof'tan sonra AR-GE harcamaları konusunda

6.2 milyar dolar ile IBM,

5.8 milyar dolar ile Intel,

4.7 milyar dolar ile Cisco,

3.6 milyar dolar ile HP,

2.5 milyar dolar ile Oracle,

2.3 milyar dolar ile SAP,

2.1 milyar dolar ile Google,

1.9 milyar dolar ile Sun,

1.8 milyar dolar ile AMD geliyor.

AR-GE'ye anlamlı bütçeler ayırmak gerçekten önemli bir vizyon. Ancak daha önemlisi AR-GE'nin ve ayrılan bütçenin yönetim disiplini.

Doğru fikirlerin farklı paydaşlardan alınıp, doğru ve kriterleri tarif edilmiş süzme araçlarından geçip, doğru planlarla projelendirilip, doğru bir şekilde sahaya indirme stratejilerinin tarif edildiği bir AR-GE yapısında gerçekten attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değiyor.