29 Nisan 2008 Salı

Sosyal Medya'nın Yükselişi

Universal McCann, Sosyal Medya araçlarının (bloglar, sosyal ağlar, online video vb) genel medya düzleminde etkinliğini araştıran bir çalışma yapmış. Araştırma, geçtiğimiz Mart (2008) ayı içerisinde, dünya çapında 29 ülkede ve 17,000 internet kullanıcısı üzerinde gerçekleştirilmiş.

Araştırma sonucunda varılan nokta: "Sosyal Medya, özellikle bloglar, global medya tüketiminde klasik medya kanallarına göre çok daha önemli yerlere gelecek(ler)"

Aslında bu çok bilmediğimiz veya beklemediğimiz bir sonuç değil, ancak detayındaki çıktıları ve istatistikleri iyi okumak gerekiyor.Farklı ortamlarda vurguladığım Sosyal Medya'nın global bir fenomen olduğu savı, bu araştırma ile destekleniyor. Araştırmaya göre, kişilerin kullanımı ile ilgili kültürel farklılıklar olsa da, Sosyal Medya'nın gerçekten global bir fenomen olduğu ifade ediliyor.

Facebook düzleminde bir Brazilyalı ile bir Türk çok farklı motivlerle haraket etmiyor. İçgörüleri, motivleri beklentileri gerçekten büyük benzerlikler taşıyor, ancak kültürel farklılıklar kullanım şekillerinde ortaya çıkıyor. Biz de diyoruz ki atalarımız boşuna dememiş "Her yiğidin farklı yoğurt yemesi farklıdır" diye. Evet her yiğit, yoğurdu farklı şekillerde yiyebilir. Ancak her yiğidin yoğurt yeme nedenleri ve yoğurt yedikten sonraki beklentileri birbirine benziyor.

Araştırma sonuçlarına göre, video clipler, bloglar, podcastler, sosyal ağlar ve RSS, online medyanın olmazsa olmaz araçları olarak gündeme geliyor.

- Katılımcıların %83'ü düzenli olarak video cliplerini seyrediyor.

- Katılımcıların %78'i düzenli olarak blog okuyor.

- Katılımcıların %57'si herhangi bir sosyal ağ üyesi.

- RSS kullanımı hızla büyüyor. Haziran 2007'den itibaren %15'ten %39' a çıkmış.

- Katılımcıların %48'i Podcastler aracılığı ile dijital içeriği dinlemeyi tercih ediyor.Sosyal ağlar halen Sosyal Medya'nın temel gelişim motoru:

- Sosyal Ağ kullanıcılarının %22'si widget veya diğer uygulamaları kullanıyorlar.

- %55'i fotoğraf paylaşıyorlar.

- %22'si video paylaşıyorlar.

- %31'i bloga sahip.

- Dünyanın en büyük sosyal ağ platformu %32'lik payla MySpace iken, ikinci sırada %23 ile Facebook geliyor.

Blog konusunda önde gelen piyasalara baktığımızda, Çin'de internet kullanıcılarının %70'i blog yazıyor. Filipinlerde bu oran %66 iken Meksika'da ise bu oran yüzde %60 olarak görülüyor.

Sosyal ağlar konusunda önde gelen piyasaları baktığımızda, Filipinler'in %83'ü, Macaristan'ın %76'sı ve Polonya'nın %76'sı sosyal ağları kullanıyor.Araştırmanın genel olarak sonuçlarına bakıldığında gerçekten Sosyal Medya kavramının balon olmadığı ve hızla yayıldığı gözleniyor. Ancak bu tarz betimsel araştırmalardan ziyade, biraz daha nedensel araştırmalara bakmak gerektiğini düşünüyorum. Neden Myspace dünyada bu kadar başarılı da Türkiye'de değil? şeklinde soruların cevaplarını, temel içgörüleri sorgulamamız gerek.