2 Eylül 2008 Salı

En Baba "İçen Sürücünün Sonu" Reklamları

Do not Drink and Drive Ads Collection

Her ne kadar memleketimin insanı nezdinde alkollü araba kullanmak "asilik, fırlamalık, erkeklik, delikanlılık" olarak algılansa da global düzlemde alkollü araba kullanmak "salaklık" olarak adlediliyor ve bu doğrultuda güzel kampanyalar tas:arlanıyor. İşte bu kampanyalardan birkaç örnek:

“İçip İçin Kullanma!” Heineken Reklamı

Heineken Advertisement

Bira Kapağı Reklamı

Beer Crown Advertisement

“Sarhoş Sürücüler Tarafından Rezerve Edilmiştir!” Reklamı

“Reserved for Drunk Drivers” Advertisement

“İçip İçin Kullanma!” Heineken Reklamı

Do not Drink and Drive Ad

“İçip İçin Kullanma!” Heineken Reklamı

Do not Drink and Drive Ad in Paris