28 Ekim 2008 Salı

Kriz Pazarlaması

Dickfuld

Tüm dünyanın canını yakan ekonomik krize her disiplin kendine özgü farklı yorumlarla reaksiyon gösteriyor.

Algı yönetiminin, kavram kabı inşaasının en çok kullanıldığı disiplin olan pazarlama da ironik bir şekilde pazar aktörlerini yeniden konumlandırıyor. Daha öncesinde krize sebebiyet veren KOCAMAN şirketlerin ve KOCAMAN CEO larının ne kadar KOCAMAN olduklarını anlatan bu disiplin şimdilerde kendini krize dair sosyal sorumlu hissediyor ve bu adamların ne kadar BOŞ olduğunu anlatmaya çalışıyor.

Amerika, Halloween hazırlıklarına, 'The Gorilla of Greed' diye isim takılan Lehman Brothers ın eski CEO'su Richard Fuld'un maskelerini dağıtarak başladı ve kendisini 2008'in en çok korkulan insanı ilan etti. Böylece Amerikan pazarlama dünyasının derin pazarlama zekası, zaten yüzü olmayan bir insanın yüzünü sembol hale getirip, kendisine topluma mal olmuş bir yüz hediye etti. Bizim coğrafyamızda böyle uygulamalar yapılsaydı, neredeyse herkesin maskesi olurdu herhalde....

Kaynak: Halloween masks - Forbes.com